Friday, February 22, 2013

Surat untuk Sungai NilDicatatkan dalam kitab al-Syamil, Imam al-Haramain mengemukakan tentang Sungai Nil dan Saidina Umar.

Pada zaman jahiliyyah,Sungai Nil tidak mengalir sehinggalah dilempar seorang gadis kedalamnya. Namun ketika Islam datang perbuatan itu diharamkan.Sehinggalah Sungai Nil yang seharusnya mengalir tidak mengalir seperti biasa.

Penduduk Mesir mendatangi Amru bin Ash r.a lalu melaporkan bahawa Sungai Nil kering dan seharusnya mereka melempar seorang gadis yang dilengkapi dan perhiasan terbaik supaya Sungai Nil kekal mengalir seperti biasa.Kemudian Amru bin Ash r.a berkata kepada mereka "Sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan kerana Islam telah menghapus tradisi tersebut".


 Maka penduduk Mesir bertahan selama tiga bulan dengan tidak mengalirnya Sungai Nil, sehingga mereka benar-benar menderita.‘Amr menulis surat kepada Khalifah `Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa tersebut.

Dalam surat jawapan kepada Amru bin Ash r.a , Umar al-Khattab menyatakan" Engkau benar,Islam telah mengahapuskan tradisi itu. Disini aku mengirimkan surat padamu,lemparkan kertas itu kedalam Sungai Nil.

Ternyata surat itu ditulis oleh Khalifah Umar sendiri ."‘Umar untuk Sungai Nil di Mesir yang menyatakan, “Jika kamu mengalir kerana  kemegahan sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir.”

Kemudian ‘Amr melempar kertas tersebut ke sungai Nil sebelum kekeringan benar-bcnar terjadi. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Keesokannya, ternyata Allah Swt. telah mengalirkan sungai Nil enam belas hasta dalam satu malam.  

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

back

get this widget here